Berg Trading

Berg Trading är ett privat sälj & agenturföretag vars verksamhet riktar sig mot den Finländska och Åländska DVH marknaden. Företaget importerar högklassiga livsmedel från Sverige och Tyskland. Samtliga produkter marknadsförs under uppdragsgivarnas eget brand.

Målsättningen med företagets verksamhet är att kunna förse uppdragsgivarna och kunderna med en professionell expertis inom livsmedelsbranschen i Finland. Berg Trading är ett livskraftigt och lyhört familjeföretag som satsar på kvalitet och flexibilitet i det vardagliga arbetet.

Företagets lager- och kontorsutrymmen finns på Liselunds industriområde i Vasa. Om du har frågor kring den verksamhet som vi bedriver eller de uppdrag som vi jobbar med välkomnar vi dig att ta kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du på hemsidan.